سایت در حال بروز رسانی است
We're working on a new page, stay tuned.

به زودی با سایتی جدید با شما خواهیم بود
برای ارتباط با روابط عمومی شهربازی معارفی و بازاریابی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
آقای حسن ناصری؛ مسئول اجرایی و هماهنگی 09128510766
آقای علی سرمدی؛مسئول بازاریابی و فروش 09128547610

30%