آیت‌الله صفایی بوشهری: شهربازی معارفی نمونه‌ای از دفاع مقدس فرهنگی در برابر شبیخون فرهنگی دشمن است