سیره شهدا؛ در این غرفه سیره شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان بازگو می شود.