پیشنهاد شهردار منطقه یک بوشهر برای راه‌اندازی شهربازی معارفی در سطح کشور