مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان

رسالت اصلی این مجموعه فرهنگی، نیروسازی برای انقلاب اسلامی است لذا مسئولین مجموعه، با انگیزه توانمندسازی نیروهای مسجدی و القای حس خودباوری در آن ها و هم چنین ارتقاء سطح فرهنگ دینی در میان مردم، تلاش می کند با تکیه به خلاقیت و همت نوجوانان و جوانان پرشور خود، نوآوری هایی در عرصه تبلیغ و ترویج دین داشته باشند و این ایده ها را در عمل تحقق بخشیده و خدمتی را به جامعه اسلامی ارائه نمایند